e-Mail: info@miscarearomaneasca.ro

Mișcarea Romȃneascǎ s-a nǎscut, din convingerea cǎ inițiativa civicǎ și antreprenoriatul politic sunt cel mai potrivit rǎspuns la situația politicǎ din Romȃnia anului 2018. Existǎm ȋn baza unei nestrǎmutate credințe ȋn potențialul romȃnesc – uman, economic, politic, cultural, internațional.

Dorim sǎ construim, alǎturi de alte forțe politice autentice o Romȃnie demnǎ pe plan internațional și ȋndeosebi ȋn Uniunea Europeanǎ, corectǎ ȋn relaționarea statului cu cetǎțenii și mai ales dreaptǎ ȋn atitudinea fațǎ de trecutul istoric, resursele și abilitǎțile noastre.

Nu construim doar un partid. Succesul electoral nu constituie scopul acțiunii noastre ci unul dintre mijloacele prin care vrem sǎ schimbǎm sistemul politic romȃnesc din temelii și sǎ valorificǎm pe deplin resursele noastre naturale, culturale și mai ales umane. Doar așa putem ȋmbunǎtǎți calitatea vieții romȃnilor și consolida statutul Romȃniei pe plan internațional. Construim o mișcare și punem bazele unei mișcǎri politice moderne capabilǎ sǎ asigure stabilitate și continuitate. ...continuare